Resultat de l'estudi

Font:

Censos 1986, 1991, 2001 i 2011 (elaboració DGPLGM).

Taula de dades

Gràfica