Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades mostren un augment més notable en les competències escrites.

Font:

Censos 1986, 1991, 2001 i 2011 (elaboració DGPLGM).

Taula de dades

Gràfica