Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades mostren una oscil·lació de la incompetència escrita activa, que probablement estarà al voltant del 10% per a les cohorts d’homes de 15 a 24 anys.

Font:

DGPLGM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Metodologia:

En general, estimació per a l’any 2020 a partir de la mitjana de la línia de tendència logarítmica i polinòmica.

Taula de dades

Gràfica