Resultat de l'estudi

Font:

4.1.4.- Competència escrita activa (escriure)

Taula de dades

Gràfica