Resultat de l'estudi

Font:

DGPLGM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Metodologia:

En general, estimació per a l’any 2020 a partir de la mitjana de la línia de tendència logarítmica i polinòmica. Per als anys 2005 i 2010, la fila “FP i Batxillerat Superior” s’ha calculat amb la ponderació de INE EPA 20192T.

Taula de dades

Gràfica