Resultat de l'estudi

Font:

DGPLGM 2005, 2010 i 2015.

Taula de dades

Gràfica