Acadèmia Valenciana de la Llengua

Font:

Conselleria d’Hisenda

Taula de dades

Gràfica