Promoció del valencià i gestió del multilingüisme

Font:

Conselleria d’Hisenda

Taula de dades

Gràfica