Resultat de l'estudi

Comentari:

S’aprecia una profunda tendència cap al bilingüisme entre castellà i valencià a les llars de les comarques valencianoparlants, tot i que el castellà hi manté una posició dominant. El monolingüisme valencià i castellà presenta valors decreixents.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica