Resultat de l'estudi

comentari:

A Alacant, el domini lingüístic del castellà és pràcticament total, en llars monolingües o en què el castellà és predominant. S’aprecia una molt fluixa tendència a l’alça del bilingüisme o d’una tímida inclusió del valencià.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica