Resultat de l'estudi

Comentari:

A les comarques centrals s’aprecia una clara tendència decreixent de les llars monolingües en valencià o de predominància en valencià a favor del creixement de les llars bilingües.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica