Resultat de l'estudi

Comentari:

A l’àrea metropolitana de València, incloent la ciutat, s’aprecia un decliu progressiu de les llars monolingües en castellà o de parla predominant en castellà a favor d’un bilingüisme que premia el valencià.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica