Resultat de l'estudi

Comentari:

A l’àrea de València en termes generals s’aprecia un afebliment de les llars monolingües, tant les castellanoparlants com les valencianoparlants, a favor d’un bilingüisme mestís en alça.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica