Resultat de l'estudi

Comentari:

A l’àrea de Castelló és visible una davallada forta de l’ús del valencià a casa, a favor del castellà i d’un bilingüisme en alça.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica