Resultat de l'estudi

Comentari:

A la zona d’Alacant, l’ús del valencià amb els amics és baixíssim. El castellà manté la seua hegemonia mentre que la tendència bilingüe creix de forma molt precària.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica