Resultat de l'estudi

Comentari:

A les comarques centrals, tot i que el valencià continau sent la llengua majoritària de relació amb els amics, se n’ha registrat una forta davallada, mentre creix l’ús del castellà i del bilingüisme.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica