Resultat de l'estudi

Comentari:

A l’àrea metropolitana de València, el castellà presenta valors decreixents en l’ús amb els amics, mentre creix el bilingüisme i l’ús del valencià.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica