Resultat de l'estudi

Comentari:

A l’àrea de València, el valencià és la llengua més emprada per a les relacions amistoses, però té una tendència decreixent a favor del bilingüisme.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica