Resultat de l'estudi

Comentari:

A l’àrea de Castelló és perceptible una davallada forta de l’ús del valencià amb els amics a favor del castellà i d’un bilingüisme que també s’eleva.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica