Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià en les botigues tradicionals en la zona valencianoparlant és minoritari i va en descens, mentre que el castellà hi manté una posició hegemònica i creix la tendència bilingüe.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica