Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià a la regió d’Alacant és completament residual. La tendència no varia i el castellà hi té una hegemonia total.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica