Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià a les botigues tradicionals de les comarques centrals continua sent majoritari, però decreix progressivament, metnre el castellà avança i també les tendències d’indistincció lingüística bilingüe.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica