Resultat de l'estudi

Comentari:

A València i la seua àrea metropolitana, la preeminència del castellà en les botigues tradicionals és alta, però sembla anar en descens a favor d’una tendència multilingüe.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica