Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió de València, el valencià manté bé la seua superioritat d’ús en les botigues tradicionals. En termes generals, les tendències semblen mantindre’s.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica