Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió de Castelló, el castellà és lleugerament més emprat en les botigues tradicionals, però els nivells de valencià s’hi mantenen, mentre creix una tendència bilingüe.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica