Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua que es parla a les grans superfícies de la zona valencianoparlant és el castellà, de manera hegemònica. Les tendència bilingües creixen.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica