Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió d’Alacant, el castellà és completament hegemònic en el seu ús en les grans superfícies comercials. La resta d’opcions lingüístiques són totes molt residuals.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica