Resultat de l'estudi

Comentari:

A les comarques centrals, s’aprecia una davallada dels usos monlingües en grans superfícies comercials tant del valencià com del castellà, amb un ascens notable de les tendències bilingües d’indistincció.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica