Resultat de l'estudi

Comentari:

A València i la seua àrea metropolitana, el castellà té preminència en els usos lingüístics de les grans superfícies comercials, però creixen lentament les tendències bilingües.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica