Resultat de l'estudi

Comentari:

A les comarques centrals, el valencià presenta una lleu preminència en les àrees comercials grans, però la diversitat d’usos lingüístics és molt gran i sembla mantindre’s, amb un creixement de les tendències no monolingües.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica