Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió de Castelló, l’ús del valencià en les grans superfícies és minoritari però creixent, amb les tendències bilingües i amb el decreixement de l’ús del castellà en termes generals i matisats.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica