Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al carrer amb la gent que no es coneix és baix, amb una preeminència del castellà amb els desconeguts. Les tendències no semblen alterar-se amb els anys.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica