Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià amb desconeguts al carrer en la regió d’Alacant és residual: el castellà és la llengua d’ús en estes situacions.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica