Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió de València, l’ús del valencià amb els desconeguts al carrer és majoritari i sembla presentar una tendència creixent. No obstant això, el castellà manté una posició social visible. Creixen les tendències bilingües.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica