Resultat de l'estudi

Comentari:

A la regió de Catelló, l’ús del valencià amb els desconeguts al carrer és important, però el castellà n’és majoritari. Les xifres semblen estables.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica