Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions internes a la regió d’Alacant és molt minoritari, però s’aprecia un creixement de les tendències d’ús bilingües.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia..

Taula de dades

Gràfica