Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions internes a les comarques centrals és majoritari, però el creixement de les tendències bilingües afebleix la seua predominància.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica