Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions internes a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana és minoritari però creix gràcies a l’augment de les tendències bilingües, tot i que l’ús del castellà és predominant.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica