Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions internes a la regió de València és important i conserva el valor absolut més alt, tot i que les altres tendències lingüístiques tenen una presència important, amb un ús bilingüe notable.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica