Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions internes a la regió de Castelló és important, però va en descens, alhora que el castellà en més o menys exclusiva. Augmenten en general les tendències bilingües.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica