Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions externes a la zona valencianoparlant és minoritari, però la seua presència creix a través d’un augment de les tendències bilingües que afecten el predomini del castellà.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica