Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions externes a la regió d’Alacant és molt baix. El castellà hi manté una hegemonia molt forta, però les tendències bilingües creixen amb el pas del temps.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica