Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions externes a les comarques centrals és majoritari i no sembla decréixer en tendència al llarg del temps, mentre que les tendències bilingües sí augmenten.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica