Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions externes a la regió de València és majoritari, però existeixen una gran varietat de tendències lingüístiques amb una forta presència del castellà i dels valors bilingües. En summa, les tendències semblen estables.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica