Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions externes a la regió de Castelló és minoritari, però augmenten les tendències bilingües amb força.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica