Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua utilitzada en la pàgina inicial del navegador a la zona valencianoparlant és el castellà. El valencià en queda molt per darrere, però l’ús del castellà també sembla decréixer, explicat, pot ser, per la irrupció d’altres llengües com l’anglés.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica