Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua utilitzada en la pàgina inicial del navegador a la regió d’Alacant és el castellà, amb diferents usos. El valencià n’és molt minoritari, però s’aprecia un descens de l’ús exclusiu del castellà, probablement a favor d’altres llengües com l’anglés.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica