Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua utilitzada en la pàgina inicial del navegador a les comarques centrals és majoritàriament el castellà, tot i que el valencià hi té una presència notable i que va en augment.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica