Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua utilitzada en la pàgina inicial del navegador a València i la seua àrea metropolitana és el castellà, però presenta una forta davallada a favor dels usos més variants, del valencià i d’altres llengües.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica

>