Resultat de l'estudi

Comentari:

La llengua utilitzada en la pàgina inicial del navegador a la regió de València és el castellà, però el valencià també en té una presència molt notable. No obstant això, semblen reforçar-se, en termes generals, els usos variables multilingües.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica